OZONETTE DENT

OZON İLE AĞRISIZ VE GÜVENLİ TEDAVİ

Ozon, antihipoksik, biyosentetik, analjezik etkilerinin yanında ayrıca güçlü bir antimikrobiyal etkiye sahiptir. Diş hekimliğinde ozonun, remineralizasyon uyarma, yara iyileştirme, başlangıç çürüklerini kontrol altına alma ve temporamandibular eklem bozuklukları gibi çok değerli kullanım alanları vardır.

Ozonette Dent; bilimsel kanıtlı etkinlikle, sağlıklı ve patalojik dokulara, cerrahi yataklara ve lezyonlara sızma imkanı sağlayan tıbbi ozon üreten medikal bir cihazdır.

Konsantrasyonların uluslararası standartlara uygun olarak doğru ve güvenli bir şekilde ölçülmesi gereken ozon tedavisi uygulamaları için tasarlanmıştır.

 

Ozon antimikrobiyal, iyileştirici ve analjezik özelliklere sahiptir. Diş hekimliği ve tıpta 100 yıldır diş çürüğü dahil birçok tıbbi uygulamada kullanılmaktadır.

FDA'ya göre patojenik mikropların %99,9992sini yok eder.

Bakterileri klordan 3500 kat daha hızlı öldürür. Büyük klor konsantrasyonlarında hayatta kalabilen virüsleri ortadan kaldırır.

Enfeksiyoz mantarları, sporları ve prionları yok eder.

Sağlıklı insan hücreleri sahip oldukları enzimlerin koruyuculuğu sayesinde ozondan etkilenmezler.

Alerjik reaksiyonlara veya ilaç etkileşimlerine neden olmaz. Dokuları oksijenlendirir, kanamayı azaltır ve immun düzenleyici etkiye sahiptir. 

 

 

 OZONUN FAYDALARI

Daha hızlı iyileşme, daha iyi iyileşme, iltihaplı bölgelerin dezenfeksiyonu, aftöz ülserlerin, yaraların veya uçukların vb. iyileşmesini sağlar. Periyodontal ve implantolojik prosedürlerde basit ama belirleyici teknik.

Operatif performansa odaklanan teknik, çürük kontrolünü kolaylaştırır ve dentin hassasiyetini ve hiperesteziyi azaltır.

Kronik periodontitiste lokal bağışıklığı ve doku rejenerasyonunu iyileştirdiği gösterilmiştir.

Kırmızı kan hücrelerinin esnekliğini arttırır. Ameliyat sonrası dönemi ve komplikasyonları iyileştirir.

 

Dental Ozonette; konsantrasyon, akış hızı ve enjeksiyon basıncı gibi parametreleri ayarlama imkanı sunan tek jeneratördür.

Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra üretilen ozon doğrudan makineden bir enjektör cihazı veya geleneksel şırıngalar vasıtasıyla uygulanabilir.

Çalışma Modları: Şırınga, Sürekli Ozon (Sıvıları Ozonlama), Enjektör.

Şırınga: Otomatik Şırınga boyut Tespit özelliği, hasta ve kullanıcı güvenliğini garanti etmek ve istenmeyen sızıntıları önlemek için çift valf sistemi ve otomatik basınç kompanzasyonu ile yapılır.

Sürekli Ozon: Değişken akış ayarı ile sıvı ozonlamak için idealdir.

Enjektör: Kullanıcı kontrollü ozon üretimini etkinleştiren konsantrasyon, akış hızı ve aşırı basınç kesme ayarına izin verir. 

 

 KONSANTRASYON

Genellikle 60-80 µgr/ml civarındaki yüksek konsantrasyonlar daha güçlü bir antiseptik etkiye sahiptir.

30-50 µg/ml civarındaki ara dozlar da doku rejenerasyonunu uyaracaktır.

Düşük dozlar (10-20 µgr/ml) neredeyse sadece miyofasiyal ve eklem infiltrasyonlarında kraniomandibular ağrının tedavisi için kullanılacaktır.

Kural olarak, enfekte yataklarda, apselerde olduğu gibi, "iki aşamada" uygulama yapılması önerilir; önce alanı olabildiğince dezenfekte etmek için yüksek konsantrasyonda uygulamalar ve ardından rejenerasyonu desteklemek için daha düşük konsantrasyonlar.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

1-80 mg O3 konsantrasyon aralığı.

6-50 litre/saat akış hızı.

400-800 bar basınç.Tedavi ve terapi protokolüne dayalı olarak programlanabilir basınç güvenliği kesmesi.

Sıcaklık ve basınca göre her açılışta Otomatik kalibrasyon. Stabilite ve konsantrasyon doğruluğu için; DC Dinamik kontrol ve ACM (matematiksel hesap algoritması).

 

KULLANIM ALANLARI

ÖNLEME

İntraoperatif uygulamalar komplikasyonları önler.

 

 

 

AMELİYAT VE PROTEZLER

Kavite yatağı ve kuron hazırlığı tubulli sterilizasyonu, hassasiyeti sınırlandırma. 
 

AĞIZ TEDAVİSİ

Her türlü lezyonun irigasyonu ve filtrasyonu.

 

 

PERİYODONTOLOJİ

Doku rejenerasyonunu teşvik eder ve olumlu semptomatolojiyi azaltan mikrobiyal aktivite.

 

 

ENDODONTİ

Operasyon sonrası en iyi bakım.

 

 

ORAFASİYAL AĞRI

Kranomandibularda son derece güvenli ve etkili disfonksiyon tedavisi.

 Broşürü İndir

 

 

Benzer Ürünler